Stijn Buys Pluim voor Gert

Gert Olthof heeft tijdens de lunch op de NLdoet-werkdag tot zijn grote verrassing de Stijn Buys Pluim gekregen van de stichting De Beide Weeshuizen. Hiermee laat de stichting haar waardering blijken voor vrijwilligers die zich verdienstelijk maken voor Nijmeegse jongeren.

Deze Pluim omvat een erepenning, een oorkonde en een geldbedrag van 2500 euro. De gift mag door Gert vrij worden besteed, maar  het moet ten goede komt aan hemzelf en de vrijwilligers van de Wielewaal. Dat klonk de aanwezige harde werkers als muziek in de oren!

Gert is betrokken bij de Wielewaal sinds het eerste uur en heeft jaren tuinles gegeven. Inmiddels is hij voorzitter van de nieuwe stichting Schooltuin de Wielewaal, en daarnaast ook nog steeds heel actief in het beheer van het terrein.