Stichting

 

Schooltuin de Wielewaal

Sinds 2016 is de organisatie van de Wielewaal in handen van een zelfstandige stichting. Het bestuur wordt gevormd door de grondleggers van de Wielewaal.

Gert Olthof, voorzitter (tel: 024 6843193)
Annerie Rutenfrans, penningmeester
Carmen Seljee, secretaris

KvKnr 65901770
Bankrekening: NL31 TRIO 0391 1515 92
Resinnr: 856309345
De stichting heeft een ANBI-keurmerk.

Die is toegekend op grond van de doelstelling om kinderen en volwassenen in Nijmegen te stimuleren tot natuurbescherming en duurzaamheid, ook met het oog op toekomstige generaties die met veranderende klimaatomstandigheden te maken krijgen.

Stichting Schooltuin de Wielewaal probeert dit te bereiken door onder meer:

  1. kinderen en volwassenen te laten tuinieren op biologische grondslag en hen zo te laten ervaren wat er bij komt kijken voor wij een goede maaltijd vergaren;
  2. het bieden van educatie onder meer op het gebied van klimaatbewust tuinieren en eten, in de tuin voorkomende dieren, ‘wild food’ en het belang van een goed bodemleven, ook voor de toekomst;
  3. samenwerken met andere ‘groene’ instellingen en het bevorderen van de reïntegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Financieel jaarverslag 2017 Schooltuin De Wielewaal

Jaaroverzicht Stichting de Wielewaal 2017