Stichting

Stichting Schooltuin de Wielewaal

Sinds 2016 is de organisatie van de Wielewaal in handen van een zelfstandige stichting. Het oorspronkelijke bestuur werd gevormd door de grondleggers van de Wielewaal. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Guido Claessen, voorzitter (06-102 102 54)
Paula Heijltjes, penningmeester
Anne-Marie Weijers, secretaris
Annerie Rutenfrans, lid
Carmen Seljee, lid
KvKnr 65901770
Bankrekening: NL31 TRIO 0391 1515 92
Resinnr: 856309345
De stichting heeft een ANBI-keurmerk. Dit keurmerk is toegekend op grond van de doelstelling om kinderen en volwassenen in Nijmegen te stimuleren tot natuurbescherming en duurzaamheid, ook met het oog op toekomstige generaties die met veranderende klimaatomstandigheden te maken krijgen.

Stichting Schooltuin de Wielewaal probeert dit te bereiken door onder meer:

  1. kinderen en volwassenen te laten tuinieren op biologische grondslag en hen zo te laten ervaren wat er bij komt kijken voor wij een goede maaltijd vergaren;
  2. het bieden van educatie onder meer op het gebied van klimaatbewust tuinieren en eten, in de tuin voorkomende dieren, ‘wild food’ en het belang van een goed bodemleven, ook voor de toekomst;
  3. samenwerken met andere ‘groene’ instellingen en het bevorderen van de reïntegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

2022_2023 Financieel jaarverslag Schooltuin De Wielewaal

2023_Jaarverslag Stichting Schooltuin De Wielewaal

2021_2022 Financieel jaarverslag Schooltuin De Wielewaal

2022_Jaarverslag Stichting Schooltuin De Wielewaal

2020_2021 Financieel jaarverslag Schooltuin De Wielewaal

2021_Jaarverslag Stichting Schooltuin De Wielewaal

2019_2020 Financieel jaarverslag Schooltuin De Wielewaal

2020_Jaarverslag Stichting Schooltuin De Wielewaal

2018_Financieel jaarverslag Schooltuin De Wielewaal