Stichting de Wielewaal zoekt nieuwe voorzitter

Per direct vraagt Stichting schooltuin de Wielewaal om een bevlogen vrijwilliger die de rol en taken van voorzitter op zich wil nemen.
Organisatie
Het huidige bestuur bestaat naast de voorzitter uit een penningmeester, een secretaris en een lid zonder speciale functie. Op termijn wil het
bestuur het aantal bestuursleden vergroten naar een omvang van vijf bestuursleden.
Doelstelling
Schooltuin de Wielewaal is een ANBI gecertificeerde stichting die als doelstelling heeft het leren verbouwen van je eigen groente aan kinderen in de leeftijd van 10 jaar. De kinderen komen van zes verschillende basisscholen in de omgeving van de schooltuin. Op de schooltuin wordt niet gewerkt met chemische bestrijdingsmiddelen en evenmin met kunstmest.
Daarnaast hecht de Wielewaal aan het vergroten en het in stand houden van de biodiversiteit op de tuin.
Naast het lesgeven aan 160 kinderen, verhuurt schooltuin de Wielewaal veertig tuinen  aan gemotiveerde tuinders, die het gehele jaar toegang hebben tot de tuin.
Vrijwilligersorganisatie
Alle taken op de Wielewaal worden uitgevoerd door vrijwilligers (ongeveer twintig) in vier werkgroepen:
lesgeven aan de schoolkinderen;
het bijhouden van de kruidentuin;
het algemeen beheer van hagen, voedselakkers en schapenwei;
organisatie verhuur moestuinen.
Functie-eisen
Van de toekomstige voorzitter wordt verwacht dat zij/hij:
  • Over goede communicatieve vaardigheden beschikt om als vertegenwoordiger van de tuin het belang van de schooltuin naar gemeente, waterschap en zakelijk betrokkenen te kunnen uitdragen.
  • In staat is om verschillende doelgroepen (scholen, vrijwilligers, huurders en andere betrokkenen) naast bovengenoemde instanties, enthousiast te houden voor het werk op de schooltuin.
  • Ongeveer zes keer per jaar te vergaderen met het bestuur en bij voorkeur aanwezig te zijn bij de samenwerkdagen en NL-Doetdag.
  • Visie heeft of ontwikkelt hoe de schooltuin nu en in de toekomst zich als een belangrijke partner kan blijven presenteren voor het onderwijs en de gemeente Nijmegen.
  • Regelmatig aanwezig is op het terrein om naast het verrichten van werkzaamheden ook de contacten te onderhouden met vrijwilligers en huurders.
  • Bij voorkeur kennis heeft van tuinieren, maar groeien in deze rol is een optie.
  • Daadwerkelijk de handen uit de mouwen willen steken bij het werken aan het onderhoud op de tuin, zou fijn zijn.
Wanneer deze oproep je aanspreekt, kun je contact opnemen met de huidige voorzitter van het bestuur van Stichting schooltuin de Wielewaal, Gert Olthof olthof@oosterhoff.nl
Voor verdere informatie en gegevens van de Wielewaal kun je terecht op de site