Moestuin

De moestuin vroeg in de ochtend, september 2016.

Op de Wielewaal liggen 34 moestuinen. Deze zijn te huur voor omwonenden, kinderen en hun ouders die door het schooltuinproject enthousiast geworden zijn om zelf groenten te kweken, en andere liefhebbers van biologische bloemen- en groenteteelt.
Samen zorgen de tuiniers voor het moestuindeel van de Wielewaal. Een aantal van hen verzorgt een gezamenlijke bloemenpluk-akker, terwijl weer anderen extra groenten telen om te verkopen op de oogstfeesten-samenwerkdagen.
Wie ook in aanmerking wil komen voor een tuin kan zich opgeven voor de wachtlijst – er is overigens niet veel verloop.

Winterwerk: samen het gereedschap onderhouden, ook voor de schoolkinderen.

Tips voor Wielewaaltuiniers

Het geheim zit in de bodem